در حال نمایش 6 نتیجه

پیتزا استافد کراست

470,000 تومان
(سس ویژه، سوسیس ژاپنی، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ، قارچ ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس)

پیتزا چیکن امریکن

340,000 تومان
(سس ویژه، سینه مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر میکس ، ذرت)

پیتزا رست بیف

450,000 تومان
(سس سیر، مفز ران گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، پنیر میکس،ذرت)

پیتزا شکاری

360,000 تومان
(سس ویژه، سوسیس 90% ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر میکس)

پیتزا مخلوط

340,000 تومان
(سس ویژه، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس 90% ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر میکس،ذرت)

پیتزا مکزیکانو

370,000 تومان
(سس ویژه، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر میکس ، ذرت)