در حال نمایش 10 نتیجه

آیولی برگر

265,000 تومان
(150گرم گوشت برگر،پنیر گودا،کاهو،خیارشور،گوجه،سس آیولی)

اسپشیال برگر

300,000 تومان
(150گرم گوشت برگر،100گرم سینه مرغ،پنیر دوبل،کاهو،خیارشور،گوجه،سس مخصوص)

برگر کلاسیک

225,000 تومان
( 150 گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور )

جوسی برگر

265,000 تومان
(150گرم گوشت برگر،پنیر گودا،کاهو،خیارشور،گوجه،پیاز کاراملی،سس مخصوص)

چیزبرگر

275,000 تومان
(150گرم گوشت برگر،پنیر گودا،کاهو،خیارشور،گوجه،سس مخصوص)

چیکن برگر

220,000 تومان
(150گرم برگر مرغ،پنیر گودا،کاهو،خیارشور،گوجه،سس مخصوص)

زینگر برگر

235,000 تومان
(200گرم سینه مرغ سوخاری،پنیر گودا،کاهو،خیارشور،گوجه،سس مخصوص)

شف برگر

320,000 تومان
(150گرم گوشت برگر،150گرم برگر مرغ،پنیر دوبل،کاهو،خیارشور،گوجه،سس مخصوص)

مشروم برگر

265,000 تومان
(150گرم گوشت برگر،پنیر گودا،کاهو،خیارشور،گوجه،سس قارچ)